Tietosuojaseloste

Nomet Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 8.3.2023

Nomet Oy kerää asiakastietorekisteriinsä tietoja asiakkaista yhteydenpitoa ja viestintää sekä asiakassuhteen hoitamista varten.

1. Asiakastietorekisterin pitäjä

Nomet Oy 
Pukinekatu 1
FIN-33580 Tampere, Finland
Puh. +358-3-358 7000
Fax. +358-3-358 7030
Y-tunnus: 2587931-4

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jyrki Tiira, jyrki.tiira@nomet.fi

3. Henkilötietorekisterin nimi

Nomet Oy:n asiakastietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Nomet Oy käyttää asiakastietorekisterin tietoja asiakasyhteydenpitoon ja viestintään sekä asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Asiakastietorekisterin tietosisältö

Tietosisältö kattaa asiakkaalta itseltään saadut tiedot, kuten

  • Nimi 
  • Puhelinnumero
  • Osoite 
  • Sähköposti 

Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietorekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.

7. Tietojen luovuttaminen

Asiakastietorekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Nomet Oy suhtautuu vakavasti henkilötietojen salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Asiakastietorekisterin tiedot ovat tallennettuina tietokantaan, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Tietokanta on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus suoramarkkinointiin

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisuun

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekisteristämme henkilötietonsa nähtäväksi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua.

11. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista asiakastietorekisteristä.

12. Toimintaohjeet

Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä Nomet Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilöön. Sovi tarvittaessa tapaamisaika käsittelyä varten. Mahdollisessa tapaamisessa käsitellään pyyntöön liittyvät asiat. Nomet Oy:llä on oikeus kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

13. Tietosuojakäytännön päivittäminen

Nomet Oy päivittää tietosuojakäytäntöä tarvittaessa. Viimeisin versio on aina nähtävillä Nomet Oy:n verkkosivuilla.