Rekisteriseloste ja yksityisyydensuoja

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nomet Oy (Y-tunnus 2587931-4)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Timo Kymäläinen puh. 050 351 8169 info@nomet.fi

3. Rekisterin nimi

Nomet Oy:n sisällöstä ja palveluista kiinnostuneiden ihmisten ja asiakkaiden rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään voimassaolevien lakien mukaisesti asiakassuhteiden synnyttämiseen ja hoitamiseen sekä markkinointiin. Henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavia julkisesti saatavilla olevia tietoja käytetään Nomet Oy:n viestintään ja B2B-markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus poistua rekisteristä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@nomet.fi.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä olevat tiedot riippuvat asiakkaan mielenkiinnon kohteista ja kaupallisista päätöksistä. Tiedot voivat sisältää esimerkiksi seuraavat kohdat:

  • Nimi
  • Titteli
  • Yritys
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä ovat kaikki Nomet Oy:n asiakkaat. Asiakas luovuttaa yhteystietonsa ja suostuu samalla vastaanottamaan Nomet Oy:n suoramarkkinointia, kunnes hän valitsee poistua rekisteristä tai ilmoittamalla halunsa olla vastaanottamatta Nomet Oy:n suoramarkkinointimateriaalia.

7. Tietojen luovutus ja käsittely

Nomet Oy käyttää tietoja ainoastaan Nometin sekä tietojen luovuttajan väliseen viestintään. Tietoja käsittelee myös Nomet Oy:n markkinointikumppani Markkinointitoimisto Bermuda Oy, joka lähettää Nomet Oy:n asiakkaille uutiskirjettä MailChimp-palvelun (https://mailchimp.com/) kautta. Uutiskirjeen tilauksen voi perua itse.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisterin ylläpitäjä: Timo Kymäläinen puh. 050 351 8169 info@nomet.fi

Tiedot on päivitetty 25.5.2018 klo 15.15 Nomet Oy – Kaikki oikeudet pidätetään

YKSITYISYYDENSUOJA

1. Yksityisyydensuojan tarkoitus

Tämä yksityisyydensuoja on laadittu ihmisille, jotka haluavat tietää mitä tietoja heistä kerätään ja kuinka kerättyjä tietoja hyödynnetään. Nomet Oy noudattaa markkinoinnissaan henkilötietolakia ja tietoyhteiskuntakaarta, joita valvoo ja ohjaa tietosuojavaltuutettu sekä evästeiden käytöstä annettuja lakeja, joiden noudattamista valvoo Viestintävirasto. Lue yksityisyydensuoja huolella, jotta tiedät mitä tietoja sinusta kerätään, kuinka niitä käytetään ja mitä oikeuksia sinulla tietojen keräämiseen liittyen on.

2. Kerättävät tiedot

Nometin sivustoilla hyödynnetään evästeitä. Lisätietoa evästeistä. (https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html) Keräämme anonyymia / ei-personoitua tietoa Google Analytics -työkalulla. Voit halutessasi käyttää sivustoamme selaimesi salatussa incognito-tilassa.

Sivustollamme olevien yhteydenottolomakkeiden kautta käyttäjä voi jättää henkilökohtaiset yhteystietonsa luottamuksellisesti. Näitä tietoja käytämme yhteydenottoihin (postitse, sähköpostitse tai puhelimitse).

3. Kerättävien tietojen ajankohta

Anonyymeja evästetietoja kerätään aina, kun vierailet www-sivustollamme.

4. Kerättyjen tietojen hyödyntäminen

Evästeitä hyödynnetään muun muassa: • Sivuston käyttöliittymäsuunnittelun sekä käyttökokemuksen kehittämiseen • Asiakaspalvelun nopeuttamiseen • Online-markkinoinnin kehittämiseen

5. Kerättyjen tietojen suojaaminen

Tietosi säilytetään teknologiakumppaneidemme toimesta turvassa, eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla.

6. Kolmannet osapuolet

Nomet Oy ei luovuta tai myy kerättyä dataa. Dataa käsittelee Nomet Oy:n lisäksi Nomet Oy:n markkinointikumppani Markkinointitoimisto Bermuda Oy. Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä toimenpiteissä noudetaan henkilötietolakia sekä sitä valvovan tietosuojavaltuutetun hyvän tavan mukaisia toimintaohjeita. Anonyymia käyttäjädataa hyödynnetään Nomet Oy:n online-markkinoinnissa (Google AdWords).

7. Linkit ulkopuolisille sivuille

Nomet Oy voi suositella kolmansien osapuolien tuotteita ja palveluita asiakkailleen. Kaikki mahdollinen on tehty tietojen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Nomet Oy ei kuitenkaan vastaa omien sivustojensa ulkopuolisesta sisällöstä.

8. Tietojen muuttaminen

Voit pyytää tietojasi tarkasteltavaksi ja muuttaa niitä ottamalla meihin yhteyttä:

9. Yhteystiedot

Timo Kymäläinen 050 351 8169 info@nomet.fi

Tiedot on päivitetty 25.5.2018 klo 15.15. Nomet Oy – Kaikki oikeudet pidätetään