Posted on

Modernia monipuolisuutta uuden laitehankinnan myötä

Mazak-kone

Alkuvuodesta hankittu Mazak-työstökone oli Nometin ensimmäinen investointi kuuteen vuoteen. Uudet nometlaiset, menetelmäkehityspäällikkö Markus Lintula sekä menetelmäkehittäjä Iiro Sipilä, kehuvat yrityksen sisältä huokuvaa eteenpäin menemisen ilmapiiriä.

Mazak soveltuu monenlaiseen valmistukseen

Mazak on Nometin ensimmäinen viisiakselinen työstökone. Sen avulla pystytään valmistamaan huomattavasti monimuotoisempia ja vaativampia kappaleita kuin aiemmin. Lintula kertoo, että hankinta tuo Nometille valmiudet toteuttaa asiakkaiden vaativampiakin komponenttitarpeita.
Sipilä lisää, että laite on työstökeskustyyppinen, mutta sillä pystyy myös sorvaamaan. ”Ensimmäiset tuotettavat työt tulevat todennäköisesti olemaan sorvausta, poraamista, kierteiden tekoa ja vastaavaa. Laitetta käytetään aluksi kahdessa vuorossa, mutta kolmannelle olisi jo tarvetta. Kahden käyttäjän lisäksi se työllistää jossain määrin myös ohjelmointi- ja kehityspuolta sekä koordinaattimittaus- ja pakkaushenkilöstöä.” Parikymmentä vuotta metallialalla toiminut Sipilä kertoo, että hänellä on tämän tyyppisistä viisiakselikoneista noin seitsemän vuoden kokemus.

Laite on juuri saatu tuotantoon. Maahantuoja Wihurin edustaja piti talon sisällä kolme päivää kestäneen peruskoulutuksen sekä asetti koneen parametrit kuntoon. Sen jälkeen Nometin väki on tehnyt ohjelmia saamansa koulutuksen pohjalta. Vaativampiin CAM-ohjelmiin vaadittiin hiukan myös erillistä tukea.

Positiivinen kiire vie eteenpäin

”Itse koneella pystyy käyttämään melkein kaikkia mahdollisia työstömenetelmiä”, Sipilä kertoo. Se helpottaa paljon. Kahden kiinnityksen ansiosta koneella voi valmistaa hyvinkin monia sellaisia kappaleita, joiden työstö olisi ennen vaatinut useita koneita. ”Kun sorvaus, jyrsintä, poraus ja muut hoituvat samalla koneella, se vähentää asetusaikoja ja tehostaa tuotantoa”, Sipilä jatkaa. Lintula kiteyttää, että kaikki valmistuu kerralla ja toteaa Mazakin motonkin olevan Done in One. Sipilä vahvistaa sen toimivan myös käytännössä.

Kaksipalettisuutensa ansiosta laitteen käyntiaste pysyy aina korkeana. Kun kappale valmistuu, se voidaan kääntää tai sen tilalle voidaan vaihtaa välittömästi toinen kappale tai uusi aihio. Koneen tarkkuus on myös huomattavasti korkeampi verrattuna aiempaan laitekantaan. ”Tämänhetkisessä tuotannossa myös vanhemmat laitteemme ovat täysin päteviä. Kuitenkin on aiheellista vilkuilla myös hieman tulevaisuuteen ja miettiä, mikä Nometin visio on kolmen tai viiden vuoden päästä”, Lintula kertoo. Hänen mukaansa myös tulevaisuudessa tarvitaan panostuksia paitsi laitteistoon, myös CAM-teknologiaan ja sen edellyttämään henkilöstöosaamiseen. Uudella laitteella on jo valmistettu joitakin prototyyppejä, joilla Nomet voi esitellä osaamistaan tulevien hankkeiden varalta.

Kumpikin on ollut erittäin tyytyväinen siihen mielikuvaan, mikä Nometista on ensimmäisten kuukausien aikana välittynyt. ”Kova eteenpäin menemisen meininki on päällä, ja tuulet puhaltavat selkeästi oikeaan suuntaan”, Lintula sanoo. Sipilä on samaa mieltä ja kuvailee vaikutelmiaan termillä positiivinen kiire. ”Hommia on paljon, minkä vuoksi on hyvä, että saatiin tämä uusi laite nopeasti tuotantokäyttöön.” Molempien mielestä päivät ovat menneet nopeasti, ja se on merkki siitä, että tekemistä riittää ja töiden parissa viihtyy.