Posted on

Maailmanluokan kumppanuutta uusin voimin

Nometilla lyötiin tänä syksynä uusi vaihde silmään, kun toimitusjohtajan paikalta eläkkeelle siirtyvän Harri Jokisen seuraajaksi saatiin teollisuuden moniosaaja Jyrki Tiira. Insinööritaustalta ponnistavan tuoreen toimitusjohtajan meriitteihin lukeutuvat mm. GE Grid Solutions ja Ata Gears, mutta kokemusta on karttunut uran varrella myös esimerkiksi IT- ja elintarvikealalta – ja jopa ilmavoimista.

”Odotan innolla, mitä on luvassa. Kokemukset tämän kokoluokan toimihenkilöorganisaatiosta ovat itselleni uusia”, Tiira kertoo.

Nometin lähitulevaisuuden suhteen molemmat toimitusjohtajat ovat samoilla linjoilla.

”Harrin vuosina ajat olivat yleisesti vähän huonompia, mutta nyt talous on lähtenyt pikkuhiljaa rullaamaan. Meidän on keskityttävä siihen, minkä parhaiten osaamme ja täydennettävä ydinosaamisemme kenttää”, Tiira toteaa. Sitoutunut kumppanuus, avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tietenkin etusijalla.

”Suuret yritykset ovat edelleen riippuvaisia osaavista toimittajista. Ne eivät voi olla maailmanluokan yrityksiä, ellei niillä ole maailmanluokan kumppaneita”, jatkaa Jokinen. Vaikka kiihtyvä teknologiakehitys ja talouspoliittiset keinahtelut ovat mullistaneet alaa, tietyt lainalaisuudet pätevät edelleen. Yritystoiminnan ytimessä on kilpailukyky.

”Ydinosaamisen on oltava kunnossa. Meillä se on lastuava työstö, mutta myös yhteistyötavat ja jatkuva näyttö osaamisestamme ovat elintärkeitä”, sanoo Jokinen.

Tiira myöntää, että digitaalinen murros tulee vastaan kaikkialla ja sitä on hyödynnettävä. Se mahdollistaa lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta prosessin eri vaiheisiin sekä vapauttaa resursseja muualle. Jokisen mukaan Nomet on jo pitkään panostanut hankkeissaan esimerkiksi automaatiomenetelmiin ja 3D-mallien hyödyntämiseen. Lisäksi yrityksen rooli toimia valmistettavuuden näkökulmasta asiakkaan tuotekehityksen apuna tulee kasvamaan jatkuvasti. Ennen valmistusyksiköt olivat suunnitteluosastojen yhteydessä, mutta nykyisin niin suoraa vuorovaikutusta ja osaamisen vaihtoa ei välttämättä tapahdu. Silloin kuvaan astuvat vahvat kumppanuussuhteet.

Uusien teknologioiden ja mediamuotojen soveltaminen tukee paitsi prosessin läpinäkyvyyttä, myös avoimempaa verkostoitumista. Asiakkaat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä, kun heidän näkyvyytensä kasvaa, ja vielä löytyy paljon uusiakin kumppaneita, joille Nomet tahtoo tuoda vahvuutensa avoimesti ilmi.

Ihmiset arvoketjun huipulla

Tiira korostaa, että yrityksen sisälläkin on valtavasti potentiaalia, jonka vaikutus voidaan ohjata suoraan arvoketjun tehostamiseen. Henkilöstö on yrityksen voimavara, ja sitä täytyy hyödyntää pohtimalla ratkaisuja yhdessä.

”Vastuullistamme, mutta toki vaadimme myös tuloksia”, kiteyttää Jokinen. Työyhteisö on suhtautunut muutokseen hyvin. Palaute ja tulokset ovat olleet positiivisia.

Jokinen myöntää, että jää kaipaamaan alalta eniten juuri ihmisiä, joihin on tutustunut. Aiemmin uralla hänen tehtävänään oli kertoa yrityksille, kuinka tulisi toimia. Nyt Nometilla hän pääsi kokeilemaan antamiaan oppeja käytännössä. Ne tuntuivat toimivan, vaikka ajat olivat epävarmoja. Kun panostaa avoimuuteen ja kumppanuuteen, sitoutuminen puolin ja toisin vahvistuu. Silloin epävarmoinakaan aikoina yhteistyö ei välttämättä katkea. Jokisen sparraus ja tietotaito on Tiiralle tervetullutta.

”Lähden innolla viemään Nometia eteenpäin. Tutustumalla yritykseen ja sen henkilöstöön mahdolliset kehityskohteet ja -tarpeet tarkentuvat. Jokaisella yrityksellä on oma kulttuurinsa ja tapansa toimia, mutta uutena pystyn myös arvioimaan näiden osa-alueiden muutostarvetta. Yrityksen kulttuurin muuttaminen voi olla aikaa vievää, mutta joskus sen kehittämiselle on tilausta. Jokinen summaa, että asiakkaat hakevat edelleen luotettavia ja kehittyviä kumppaneita, jotka kasvavat heidän mukanaan.”

”Ja vaikka toimitaan yritysten välillä, kaiken takana ovat aina ihmiset”, päättää Tiira.