Posted on

Äly sai kilpailijat yhteistyöhön

ÄVE-hankkeen tavoitteena on parantaa kotimaisen valmistavan teollisuuden ja liikkuvien koneiden teollisuuden tuottavuutta digitaalisilla ja uuden teknologian työkaluilla. Viennin lisäämisen ja kasvutavoitteiden lisäksi ÄVE tutkii esimerkiksi materiaali- ja valmistustekniikkaa, kannattavuuden johtamista ja tekoälyä.

Älykkäiden laitteiden suunnittelu, älykkäistä osista ja älykkäin menetelmin. Tämä tarve johti valtakunnallisen Älykäs valmistus ekosysteemissä -hankkeen (ÄVE) käynnistämiseen loppuvuodesta 2018. Hankkeessa tehdään yhteistyötä ja jaetaan tietoa kilpailevien kotimaisten teollisuusyritysten kesken, mikä ei ole aivan jokapäiväistä. Aihe on kuitenkin poikkeuksellisen merkittävä.

– Digitalisaatio vaikuttaa teknologian lisäksi yrityksen strategiaan, johtamiseen, liiketoimintamalleihin ja -prosesseihin sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Haemme kasvua Skandinavian vientimarkkinoilta. Tavoitteena on 45 %:n liikevaihtokasvu vuoteen 2023 mennessä, ja viennin osuus kasvusta tulee olemaan merkittävä. Haluamme parantaa mahdollisuuksia investoida tulevaisuuteen, Nomet Oy.n toimitusjohtaja Jyrki Tiira kertoo.

Koneistusprojekti kaikkien eduksi

Tamperelainen Nomet on kehittänyt hankkeessa koneistusprojektia, jossa jäysteenpoistoa automatisoidaan. Konseptisuunnitelma on valmis, ja nyt on menossa fyysinen testausvaihe Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Kun valmis konsepti esitellään, se on ÄVE-hankkeen muiden yritysten hyödynnettävissä. Näissä yhteisissä kokoontumisissa jaetaan tietoa ja verkostoidutaan. Nomet on ÄVE-projektissa asiakas edellä

– Lisääntyneen digitaalisuuden etuina asiakkaat saavat selkeää kustannushyötyä, kun tiedot siirtyvät asiakkaan järjestelmästä suoraan meidän suunnitteluohjelmiin ja valmistusjärjestelmiin. Lisäksi hyödynnämme ekosysteemiverkostoa ja omaa innovatiivista tapaa valmistaa päämiesten tuotteita laajempaan tarjontaan.

ÄVEn tavoitteena on pitkäjänteinen tutkimusyhteistyö kone- ja materiaalitekniikan yritysten kanssa, sekä teknologia-alueiden kansallinen vahvistaminen. Tutkimusosion toteuttaa Tampereen yliopisto, VTT ja Kajaanin ammattikorkeakoulu ja koordinoijana toimii älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACC. MEX Finland -hankkeeksi laajentuneen hankkeen vientitavoite on 3,5 miljardia euroa. Business Finland on mukana rahoittamassa hanketta.